Get Adobe Flash player

O firmie

Data założenia

- 1 wrzesień 1994 roku

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX wydział KRS pod nr. 0000080829

NIP 669-10-03-687

REGON 330303877

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr. ew. 528

Firma współdziała z ponad 100 podmiotami gospodarczymi na obszarze Szczecin - Gdańsk

dot. "systemu wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych"

Spółka opracowuje nowy system wewnętrznej kontroli jakości i do czasu zakończenia opracowania nie przyjmuje zleceń na badanie sprawozdań finansowych.

§ 1 Zarząd spółki "100-SIO" Biuro Usług i Ekspertyz Finansowo-Księgowych spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oświadcza, że:

1) System wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został opracowany i wdrożony na podstawie uchwały Zarządu z dnia 31.05.2010 roku

Procedury tego sytemu regulują:

a) odpowiedzialność kierownictwa za jakość w spółce,

b) zadania, obowiązki i uprawnienia oraz odpowiedzialność biegłych rewidentów za sprawne, wnikliwe oraz terminowe przeprowadzenie usługi,

c) procedury zatrudniania współpracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i kompetencjach,

d) zasady nadzoru nad realizacją zadań oraz zapewnienia możliwości konsultacji w toku wykonywania prac,

e) procedury zapewnienia ostatecznej kontroli wyników badania w zestawieniu z dokumentacją rewizyjną,

f) procedury zapoznania pracowników spółki z zasadami i procedurami kontroli jakości wykonywanych usług,

g) zasady informowania pracowników spółki o obowiązku przestrzegania zasad niezależności, uczciwości, rzetelności, poufności i profesjonalizmu przy wykonywaniu usług.

Procedury powyższe obowiązują zarówno pracowników spółki, jak i wszystkie osoby współpracujące ze Spółką w jakiejkolwiek formie w zakresie wykonywania usług badania sprawozdań finansowych i innych usług poświadczających.

2) Wewnętrzny system kontroli jakości monitoruje:

a) jakość realizacji zlecenia audytorskiego,

b) niezależność.

§ 2 Zarząd spółki "100-SIO" Biuro Usług i Ekspertyz Finansowo-Księgowych spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oświadcza, że opisany wyżej system kontroli jakości wprowadzony w spółce "100-SIO" skutecznie funkcjonuje.